MARKETIZE - Marketing stomatologiczny

PoradyWprowadź skuteczny model rozliczania z personelem

Wprowadź skuteczny model rozliczania z personelem

Będąc właścicielem gabinetu stomatologicznego, warto zadbać o jego sprawy finansowe. Każdy biznes potrzebuje odpowiednich środków pieniężnych do właściwego funkcjonowania, a tymi należy umiejętnie gospodarować, w przeciwnym razie zaczną topnieć, ograniczając rozwój placówki. Pierwszy krok stanowi określenie optymalnej metody rozliczania lekarzy – można to robić według kilku modeli, jednakże na podstawie naszych własnych doświadczeń wypracowaliśmy własny, zapewniający satysfakcjonujące efekty.

Procentowy model rozliczania stomatologów – na czym polega?

Słowem wstępu zaznaczmy, że wypracowany przez nas model opiera się na rozliczeniu procentowym oraz ma za zadanie spełnić oczekiwania zarówno właściciela gabinetu, jak i pracującego w nim lekarza. Polega on na szczegółowym uwzględnieniu wszystkich zmiennych kosztów wykonywanego dla Pacjenta zabiegu. Zanim wynagrodzenie dentysty zostanie ostatecznie określone, odejmujemy od niego koszt niezbędnych podczas procedury czynników – np. materiałów stomatologicznych czy pracy laboratorium protetycznego.

Wdrożenie nowego modelu rozliczania

Do skutecznego wdrożenia nowego modelu rozliczania konieczna jest dobra organizacja oraz czas. Chociaż początkowo sprawa nie będzie zbyt łatwa, to stopniowo zacznie przynosić wymierne korzyści. Przede wszystkim usystematyzować trzeba zaopatrzenie gabinetu oraz szczegółowo zbierać dane umożliwiające określenie kosztu materiałów wykorzystywanych podczas zabiegów.

Na początek warto zorganizować w gabinecie centralny magazyn. Będą w nim przechowywane wszystkie materiały stomatologiczne lub akcesoria potrzebne do wykonania konkretnych zabiegów. Całe zaopatrzenie sugerujemy odnotować w odpowiednim dokumencie, np. tworząc tabelkę w programie Excel.

Kolejny krok stanowi zorganizowanie indywidualnych asystorów – będą one przypisywane do poszczególnych lekarzy, a oprócz pewnych elementów wspólnych znajdzie się w nich wyposażenie charakterystyczne dla danej dziedziny (endodonta będzie mieć inne, protetyk inne). Wraz z ubywaniem materiałów, lekarze będą je pobierać ze wspomnianego magazynu centralnego, dzięki czemu wszystko będzie uwzględnione w ewidencji.

Chociaż metoda ta nie jest idealna, ciężko bowiem uwzględnić każdą drobną ilość kompozytu lub cementu dentystycznego. Zaznaczmy jednak, że wyniki i tak są niezwykle precyzyjne oraz umożliwiają dokładne oszacowanie zużycia materiałów w skali miesiąca.

Dodatkowe wskazówki

Implementacja proponowanej przez nas metody rozliczania będzie wymagała udziału asystentek stomatologicznych, która zaangażują się w skrupulatne spełnianie wszystkich wytycznych. Aby zwiększyć motywację pracowników, warto wdrożyć system premiowania uzależniony od stanu magazynu. Chodzi tutaj o ograniczenie marnowania używanych w gabinecie materiałów (dobrze ustalić dopuszczalne straty zaopatrzenia na kwartał) – kiedy będą one niższe od zakładanych limitów, pozostały tym sposobem kapitał można rozdzielić pomiędzy wszystkie asystentki, jeśli nie – premii po prostu nie będzie. Zaznaczmy, że tak przyjęta strategia nie ma na celu znalezienia oszczędności kosztem Pacjentów, a unikaniu niepotrzebnych strat.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli chciałbyś przekształcić schemat współpracy ze swoimi lekarzami lub pragniesz zoptymalizować zużycie używanych materiałów stomatologicznych, skontaktuj się z nami! Doradzimy w wyborze odpowiedniej metody rozliczania oraz wdrożymy skuteczną strategię marketingową, która zwiększy zainteresowanie Twoim gabinetem! Znajdziesz nas pod numerami +48 733 806 866 (Arek) lub +48 505 022 092, bądź wypełniając formularz.

Skontaktuj się z nami

WYPEŁNIJ FORMULARZ

  Piotr

  +48 505 022 092

  EMAIL

  Arek

  BIURO

  ul. Kościuszki 229/6, 40-600 Katowice

  Wszystkie prawa zastrzeżone